O firmie

O firmie

Nasza firma jest producentem bezpiecznych i niezawodnych urządzeń przeznaczonych zarówno dla przemysłu, jak też dla energetyki zawodowej.
Są to m.in. w pełni przedziałowe rozdzielnice średniego napięcia, zaawansowane technicznie rozdzielnice nn z członami wysuwnymi o prądzie znamionowym do 7600 A, kontenerowe stacje transformatorowe w obudowach betonowych i metalowych, złącza kablowe SN w obudowach betonowych, złącza kablowe nn w obudowach metalowych oraz inne wyroby dla energetyki produkowane przez nasze zakłady w Mirosławiu, Lublinie i Wrocławiu.

Zakład w Mirosławiu specjalizuje się w produkcji rozdzielnic SN i nn (SM6 i OKKEN) na licencji Schneider Electric, rozdzielnic nn (SEN Plus, QuiXtra) na licencji GE oraz rozdzielnic nn (xEnergy) na licencji EATON.

Zakład w Lublinie (Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o.) specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej i metalowej (ponad 30 000 stacji lubelskiego Elektromontażu pracuje w różnych rejonach świata), złącz kablowych SN w obudowie betonowej, kontenerów i elementów konstrukcyjnych, rozdzielnic SN i nn oraz innych wyrobów dla energetyki.

Zakład we Wrocławiu (Oddział Elektromontaż Wrocław) to doświadczony wykonawca zaawansowanych technicznie i bezpiecznych rozdzielnic SN i nn dla przemysłu, górnictwa i energetyki – w tym w pełni przedziałowych rozdzielnic SN typu RS-17 i RS-24 o podwyższonych parametrach technicznych.


Dane rejestrowe:

NIP: 774-30-94-172
REGON: 141660550
REVICO spółka akcyjna z siedzibą w Mirosławiu 39C, 09-472 Słupno,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000321558.
Kapitał zakładowy: 25.276.770,00 zł