Energetyka to nasza specjalość

ROZDZIELNICE RNW

Opis techniczny

Rozdzielnica RNW składa się z szaf rozdzielczych, zasilających, sprzęgłowych, odpływowych. Budowa szaf oparta jest na konstrukcji szkieletowej wykonanej z prefabrykowanych wsporników i zespołów konstrukcyjnych. Szkielet zbudowany jest z ceowników walcowanych z taśmy alucynkowej. Wszystkie części ramy skręcane są wkrętami samogwintującymi. W zależności od przeznaczenia i przewidywanego wyposażenia szafy, przykręca się do szkieletu lub montuje w odpowiednio dobranych modułach zestawy aparatowe wg indywidualnego zapotrzebowania.

Revico rozdzielnice niskiego napiecia RNW produkcja

Zastosowanie rozdzielnic typu RNW

Mogą być stosowane w zakładach przemysłowych jako rozdzielnice: główne, oddziałowe lub manewrowo-stycznikowe. Przeznaczone są do eksploatacji w warunkach klimatu umiarkowanego. Modułowa konstrukcja rozdzielnicy umożliwia przystosowanie jej do indywidualnych potrzeb klienta i zapewnia użytkownikom wysoki stopień bezpieczeństwa oraz komfort obsługi. Zastosowanie modułów wysuwnych znacząco skraca czas serwisowania i ułatwia wymianę aparatów elektrycznych bez konieczności wyłączania całej rozdzielnicy.

Szafy mogą być w wykonaniu wolnostojącym lub przyściennym. Dla ochrony przed dotykiem bezpośrednim w szafach przewidziano:
  • izolowanie części czynnych (izolacja przewodów, kabli oraz umieszczenie elementów na izolatorach);
  • osłony o stopniu ochrony IP4X (drzwi, osłony boczne, tylne, górne).
W rozdzielnicy RNW przewidziano modułowy system montażu aparatury. Przedziały aparaturowe są wykonane jako moduły stałe lub wysuwne które charakteryzują się:
  • kompaktową, oszczędzającą przestrzeń strukturą
  • łatwą kombinacją grup funkcjonalnych
  • dogodnym planowaniu i rozmieszczeniu aparatów na modułach
  • łatwością zmian i modernizacji
  • efektywną produkcją dzięki standaryzacji
  • wysoką elastycznością wykonania

W szafach rozdzielnic z modułami w wykonaniu wysuwnym możliwe jest wykonanie pola zasilającego, sprzęgłowego z wyłącznikiem, odpływowego lub pól odbiorczych z modułami o innym wyposażeniu.

Parametry RZN
Napięcie znamionowe łączeniowe 690V
Napięcie znamionowe izolacji 1000 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane 8 kV
Stopień ochrony IP4X
Prąd znamionowy ciągły:
szyn zbiorczych do 5000 A
szyn odpływowych do 1600 A
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany:
szyn zbiorczych 232 kA
pól odpływowych 165 kA
szyn N, PE 140 kA
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany:
szyn zbiorczych 105 kA, 1 s
pól odpływowych 75 kA, 1 s
szyn N, PE 63 kA, 1 s
Preferowane są następujące wymiary szaf (mm):
szerokość 400, 600, 800, 1000
głębokość 400, 600, 800, 1000
wysokość 2200

Zgodność z normami:

Rozdzielnice typu RNW spełniają wymagania poniższych norm:

  • PN-EN 60439-1:2003; PN-EN 60529:2003
  • Certyfikat wydany przez Instytut Elektrotechniki w Warszawie.