Energetyka to nasza specjalość

ROZDZIELNICE RSD-12K

Opis techniczny

Rozdzielnica typu RSD-12K jest rozdzielnicą dwusystemową, wnętrzową, przedziałową, wolnostojącą w osłonie metalowej, z izolacją powietrzną, wyposażoną w nowoczesną aparaturę łączeniową. Posiada podwójny system szyn zbiorczych. Przeznaczona jest do pracy w trójfazowych sieciach prądu przemiennego o znamionowym napięciu do 12kV i częstotliwości 50Hz

Rozdzielnice typu RSD-12K

Pola rozdzielcze RSD-12K charakteryzują się:

 • wysoką niezawodnością pracy,
 • pewnym w działaniu systemem blokad, mechanicznych i elektromechanicznych, umożliwiającym przeprowadzenie tylko dopuszczalnych w danych stanach czynności łączeniowych,
 • łukochronność osiągniętą przez odpowiednio wzmocnioną konstrukcję pól, drzwi, osłon oraz klapy wydmuchowe, otwierające się pod wpływem ciśnienia gazów powstałych podczas palenia się łuku elektrycznego,
 • możliwość realizacji układów rozdzielnic dostosowanych do różnorodnych wymagań technicznych
 • zastosowanie nowoczesnej aparatury łączeniowej
 • prostą obsługę i konserwację,
 • wysoką odporność na korozję (konstrukcja rozdzielnicy wykonana jest z blachy stalowej, pokrytej „alucynkiem” lub cynkowanej, zewnętrzne osłony, drzwi – lakierem proszkowym).

Wysokie bezpieczeństwo obsługi rozdzielnicy RSD-12K osiągnięte zostało przez:

 • wykonanie łukoochronne (odpowiednio wzmocnione drzwi, osłony i inne elementy konstrukcyjne oraz dach z klapami wydmuchowymi zapobiegają wydostaniu się gazów powstałych podczas palenia się łuku elektrycznego w stronę korytarza obsługi),
 • zastosowanie układów kontrolnych, sygnalizacyjnych, mechanicznych wskaźników położenia i wzierników
 • system blokad mechanicznych i elektromechanicznych eliminujący wykonanie błędnych operacji łączeniowych,
 • zastosowanie izolatorów reaktancyjnych lub rezystancyjnych współpracujących ze wskaźnikami obecności napięcia i z blokadami elektromagnetycznymi
Parametry RSD-12K
Napięcie znamionowe 12 kV
Napięcie robocze: do 10 kV
Poziom znamionowy izolacji
– napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane 75 kV
– napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej 28 kV
Częstotliwość znamionowa/Liczba faz 50 Hz/3
Prąd znamionowy szyn zbiorczych : do 2500 A
Znamionowy prąd ciągły pól : do 2500 A
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany : do 100 kA
Prąd znamionowy wytrzymywany krótkotrwały : do 40 kA (3s)
Odporność na działanie łuku wewnętrznego 31,5 kA/1s,
40 kA/1s
Klasyfikacja IAC AFLR
Odporność mechaniczna – Kod IK IK 10
Kategoria ciągłości pracy LSC LSC2B
Klasa przegród PM
Stopień ochrony IP4X, IP41
Masa pojedynczego pola rozdzielnicy (bez członu wysuwnego) ~1900 kg
Gabaryty (bez osłon zewnętrznych) [mm]
– szerokość 650; 700, 750
– głębokość 1000-1425
– wysokość 2000­ -2200

Zgodność z normami:

Rozdzielnice typu RS-12m spełniają wymagania poniższych norm:

 • PN-EN 60694:2004 ” Postanowienia wspólne dotyczące norm na wysokonapięciową aparaturę rozdzielczą i sterowniczą „.
 • PN-EN 62271-200:2007 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza”. Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie powyżej 1 kV do 52 kV włącznie.
 • ГОСТ 14693:1990. „Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металической оболочке”.
 • ГОСТ 1516.3-96 „Электрообоудванне переменного тока на напряженя от 1 до 750 кВ „.