Energetyka to nasza specjalość

ROZDZIELNICE RS-12m

Opis techniczny

Rozdzielnica typu RS-12m jest rozdzielnicą w osłonie metalowej, z izolacją stało-powietrzną, wyposażoną w nowoczesną aparaturę łączeniową, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Pola rozdzielnicy RS-12m mogą być wykonywane jako przyścienne lub wolnostojące, z drzwiami prawymi lub lewymi, co pozwala na optymalne wykorzystanie pomieszczenia rozdzielni oraz dostosowanie do panujących w miejscu zainstalowania warunków. Rozdzielnica RS-12m pozwala na łączenie sieci kablowych i napowietrznych poprzez przyłącza kablowe lub szynowe, zarówno dolne, jak i górne.

Rozdzielnice typu RS-12m

Pola rozdzielcze RS-12m charakteryzują się:

 • wysoką niezawodnością pracy,
 • pewnym w działaniu systemem blokad, mechanicznych i elektromechanicznych, umożliwiającym przeprowadzenie tylko dopuszczalnych w danych stanach manipulacji,
 • wszystkie komponenty wyposażenia będące pod napięciem umieszczone są w uziemionych metalowych przedziałach zapewniających wymaganą łukoodporność,
 • celki z członami wysuwnymi wyposażono w metalowe przegrody ruchome osłaniające styki stałe po wyjechaniu członu wysuwnego
 • długim okresem pracy, bez kłopotliwych zabiegów konserwacyjnych,
 • łatwym i szybkim dostępem do urządzeń dla nadzoru i konserwacji poprzez otwarcie drzwi, względnie zdjęcie pokrywy,
 • możliwością przyściennego ustawienia rozdzielnicy, pozwalającą na oszczędne gospodarowanie powierzchnią pomieszczenia,
 • nowoczesną, niezawodną aparaturą łączeniową wymagającą rzadkich i niekłopotliwych zabiegów konserwacyjnych,
 • wysoką odpornością na korozję (konstrukcja rozdzielnicy jest wykonana z blachy stalowej pokrytej warstwą aluminium z cynkiem),
 • możliwością wykonania rozdzielnicy sterowanej zdalnie na odległość drogą radiową,
 • prostą obsługą i konserwacją.
Parametry RS-12m
Napięcie znamionowe 12 kV
Napięcie robocze: do 12 kV
Poziom znamionowy izolacji
– napięcie probiercze udarowe PN; ГОСТ 75 kV; 85 kV
– napięcie probiercze 1min. 50Hz PN; ГОСТ 28/32 kV; 42/48kV
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Znamionowy prąd ciągły szyn zbiorczych do 1600 A
Znamionowy prąd ciągły pól : do 1600 A
Znamionowy prąd szczytowy : do 80 kA
Znamionowy prąd 1- sekundowy : do 31,5 kA (1s)
Odporność łukowa, wg PN-EN 62271-200:2007: 31,5 kA (1s)
Klasyfikacja IAC AFLR
Stopień ochrony IP 4X
Masa pojedynczego pola rozdzielnicy (bez członu wysuwnego) 250-350 kg
Gabaryty (bez osłon zewnętrznych) [mm]
– szerokość 650; 700, 750
– głębokość 1000-1425
– wysokość 2000­ -2200

Zgodność z normami:

Rozdzielnice typu RS-12m spełniają wymagania poniższych norm:

 • PN-EN 60694:2004 ” Postanowienia wspólne dotyczące norm na wysokonapięciową aparaturę rozdzielczą i sterowniczą „.
 • PN-EN 62271-200:2007 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza”. Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie powyżej 1 kV do 52 kV włącznie.
 • ГОСТ 14693:1990. „Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металической оболочке”.
 • ГОСТ 1516.3-96 „Электрообоудванне переменного тока на напряженя от 1 до 750 кВ „.