Energetyka to nasza specjalość

ROZDZIELNICE RSU

Opis techniczny

Rozdzielnice typu RSU mogą być stosowane jako rozdzielnice główne lub oddziałowe w nowobudowanych albo modernizowanych stacjach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych, obiektach użyteczności publicznej (np. centra handlowe, kompleksy biurowe, rozrywkowe), jak też w energetyce zawodowej.

Rozdzielnice typu RSU

W porównaniu z tradycyjnymi rozdzielnicami, rozdzielnice typu RSU charakteryzują się stosunkowo niewielkimi gabarytami i masą, prostszą budową, pozwalającą na długotrwałą pracę bez potrzeby przeprowadzania zabiegów konserwacyjnych oraz atrakcyjną ceną.

Może być wyposażona w uproszczone zabezpieczenia mikroprocesorowe autonomiczne jak tradycyjne z zewnętrznym napięciem pomocniczym.

Rozdzielnice są konfigurowane z pojedynczych typowych pól o zróżnicowanym wyposażeniu. Przewiduje się również opracowanie pól o innym wyposażeniu i konfiguracji. Rozdzielnice te mogą być zabudowane w obiekcie jako wolnostojące lub przyścienne.

Pola rozdzielcze RSU charakteryzują się:

 • maksymalną możliwą niezawodnością pracy,
 • pewnym w działaniu systemem blokad mechanicznych i elektromechanicznych,
 • wszystkie komponenty wyposażenia będące pod napięciem umieszczone są w uziemionych metalowych przedziałach zapewniających wymaganą łukoodporność,
 • długim okresem pracy, bez kłopotliwych zabiegów konserwacyjnych,
 • łatwym i szybkim dostępem do urządzeń dla nadzoru i konserwacji poprzez otwarcie drzwi, względnie zdjęcie pokrywy,
 • możliwością przyściennego ustawienia rozdzielnicy, pozwalającą na oszczędne gospodarowanie powierzchnią pomieszczenia,
 • nowoczesną niezawodną aparaturą łączeniową wymagającą rzadkich i niekłopotliwych zabiegów konserwacyjnych:
  • łącznik zintegrowany w izolacji SF6 typu FLUVAC firmy VEI zawierający w sobie wyłącznik jak i odłącznik z uziemnikiem
  • rozłączniki w izolacji SF6 typu FLUORC firmy VEI z zintegrowanym uziemnikiem
 • wysoką odpornością na korozję, konstrukcja rozdzielnicy jest wykonana z blachy stalowej pokrytej warstwą aluminium z cynkiem,
 • możliwością wykonania rozdzielnicy sterowanej zdalnie na odległość drogą radiową,
 • prostą obsługą i konserwacją.
Parametry RSU
Liczba faz 3
Napięcie znamionowe 12 kV
17,5 kV
24 kV
Poziom znamionowy izolacji
– napięcie probiercze udarowe 75 kV; 95 kV; 125 kV
– napięcie probiercze 1min. 50Hz 28 kV; 38kV; 50 kV
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Znamionowy prąd ciągły 630 A
Znamionowy prąd szczytowy do 50 kA
Znamionowy prąd 1- sekundowy do 20 kA (1s)
Odporność łukowa 20 kA (1s)
Klasyfikacja IAC AFLR
Stopień ochrony IP 4X
Stopień agresywności korozyjnej C
Gabaryty [mm]
– szerokość 375; 500; 750
– głębokość 1000 **
– wysokość
(+szafka obwodów pomocniczych)*
1850
(+200)

* Szafka obwodów pomocniczych stosowana jest na życzenie

** Gabaryt należy powiększyć o głębokość napędu rozłącznika (120mm) lub wyłącznika (220mm)

Zgodność z normami:

Rozdzielnice typu RSU spełniają wymagania poniższych norm:

 • PN-EN-62271-200:2007 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200 Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcia powyżej 1kV do 52kV włącznie”.
 • PN-EN 60694:2004 Postanowienia wspólne dotyczące norm na wysokonapięciową aparaturę rozdzielczą i sterowniczą.