Energetyka to nasza specjalość

ROZDZIELNICE SM6

Opis techniczny

Aparatura w SM6 jest idealnie dobrana z punktu widzenia możliwości zdalnego sterowania. Wyposażenie w napędy silnikowe jest możliwe zarówno w trakcie instalowania, jak też później, bez przerywania eksploatacji. Umożliwia to współdziałanie z układem zdalnego sterowania Easergy T200. Przewidziano dla niego przyłącze zapewniające proste podłączenie do systemu z gwarancją poprawnego funkcjonowania aparatury.

Rozdzielnice typu SM6

Cechy charakterystycze dla rozdzielic typu SM6

Ewolucyjność
 • kompletna oferta dla aktualnych i przyszłych potrzeb,
 • rozwiązanie zapewniające rozbudowę istniejącej instalacji,
 • katalog funkcji dla całości aplikacji klienta,
 • produkt spełniający wymagania norm,
 • opcje dla zdalnego sterowania.
Zwartość
 • minimalne wymiary ze zredukowaną szerokością pól,
 • acjonalna przestrzeń wymagana dla zabudowy rozdzielnicy,
 • zredukowane koszty robót budowlano-montażowych,
 • łatwa integracja z prefabrykowanymi stacjami transformatorowymi, do których SM6 jest szczególnie przystosowana.
Zredukowane czynności obsługowe
 • elementy aktywne (wyłącznik, rozłącznik z uziemnikiem) są szczelnie
 • zamknięte w obudowach na cały okres użytkowania,
 • napędy łączników wymagają minimalnych zabiegów konserwacyjnych
 • w normalnych warunkach eksploatacyjnych,
 • podwyższona wytrzymałość elektryczna w trakcie łączeń
Łatwa instalacja
 • zredukowane wymiary i ciężar
 • jednorazowe roboty budowlano-montażowe
 • rozwiązanie przystosowane do przyłączy kablowych
 • proste i łatwe w montażu szyny zbiorcze
Bezpieczna i łatwa eksploatacja
 • rozłącznik trójpozycyjny uniemożliwiający błędne operacje
 • uziemnik o pełnej zdolności załączania na zwarcie
 • niezawodne odwzorowanie stanu łączników przez mechaniczne
 • wskaźniki położenia
 • komory aparatowe i przyłączowe odporne na łuk wewnętrzny
 • czytelna synoptyka animowana
 • jedna, wspólna dźwignia manewrowa z funkcją „antyrefleks”
 • celki wieloprzedziałowe
W SM6 Schneider Electric proponuje też gotowe rozwiązania systemu zabezpieczeń, kontroli i sterowania. Rodzina zabezpieczeń Sepam i VIP Merlin Gerin zabezpiecza instalację zapewniając ciągłość zasilania i redukując przerwy w dostawie energii.