Energetyka to nasza specjalość

Stacje transformatorowe

Stacja transformatorowa STLm-1b

STLm-1b

 • Stacja transformatorowa prefabrykowana
 • małogabarytowa 15 kV z transformatorem o mocy do
 • 400 kVA, przystosowana do obsługi z zewnątrz.
 • Doskonała alternatywa dla stacji słupowych....
Stacja transformatorowa STLm-1,6b

STLm-1,6b

 • Stacje STLm-1,6b przeznaczone są do zasilania
 • pierścieniowego i promieniowego odbiorców z sieci
 • 15-20 kV w wykonaniu kablowym. Przystosowane są
 • do obsługi rozdzielnic z zewnątrz. Doskonała
 • alternatywa dla stacji słupowyc...
Stacja transformatorowa STLm-2b

STLm-2b

 • Stacja transformatorowa prefabrykowana
 • małogabarytowa 15÷20/0,4 kV z transformatorem
 • o mocy do 630 kVA, przystosowana do obsługi
 • z zewnątrz. Przeznaczona jest do zasilania odbiorców
 • z pierścieniowej sieci kablowej 15 kV ...
Stacja transformatorowa STLm-1

STLm-1

 • Stacja transformatorowa prefabrykowana
 • małogabarytowa 15÷20/0,4 kV z transformatorem
 • o mocy do 630 kVA, przystosowana do obsługi
 • z zewnątrz. Przeznaczona jest do zasilania
 • pierścieniowego odbiorców z sieci kablowej 15 kV...
Stacja transformatorowa STLm-2

STLm-2

 • Stacja transformatorowa prefabrykowana
 • małogabarytowa 15÷20/0,4 kV z transformatorem
 • o mocy do 630 kVA, przystosowana do obsługi
 • z zewnątrz. Przeznaczona jest do zasilania
 • pierścieniowego odbiorców z sieci kablowej 15 kV...
Stacja transformatorowa STMC

STMC „COMPACT”

 • Stacja „Compact” jest miejską stacją do zasilania
 • budynków mieszkalnych i towarzyszących miejskiego
 • budownictwa osiedlowego. Może również zasilać
 • budynki użyteczności publicznej, małe obiekty
 • przemysłowe, a t...